Art is the best way of learning that there is more than one way to see the world, yet the way in which the viewer experiences or “reads” a work of art is itself learned as part of a cultural tradition. This playful DVD teaches at many levels, bridging Armenian and American visual cultures – and does so with a light and playful touch.

Mary Catherine Bateson, Cultural Anthropologist


This product not only represents aesthetic, but also a unique cognitive opportunity for children.
“To know wisdom and gain instruction; to discern the words of understanding...”

Ruben Hakhverdyan, artist


ApriColor Planet brings a superb merge of original style and content in music, visual arts, and social studies, designed to address a child's needs in cognitive, social and aesthetic development. An outstanding resource for educators, parents and children alike, and a breakthrough achievement in making learning fun.

Armen Kharazian


The art of the past is the foundation of the present, and the art of today is itself the foundation of tomorrow’s artistic creations – ApriColor Planet’s digital stroll through classical and contemporary Armenian art beautifully illustrates the connection between yesterday, today and tomorrow.

Vicky Shoghag Hovanessian, Contemporary Art Philantropist


What a beautiful way to introduce art and culture to children and adults! The images and music in this DVD will activate pathways in the brain of a young child that will have lifelong impact on the developing mind.

Arthur H. Pogosyan, M.D., Child and Adolescent Psychiatrist


Watching this DVD is not only a pleasure but also an educational experience. “Creative, imaginative, sensitive” are some words that describe it. Joining Armenian music with masterpieces of Armenian art is in itself an accomplishment. Words are not enough to describe the simple beauty of this work. You have to watch it; you have to experience it!

Rev. Nerses Balabanian, Pastor
Calvary Armenian Congregational Church
San Francisco, California, USA  

Սրտի մեծագույն ուրախությամբ ստացա “Դպրոցի ճամփան” մանկական հատընտիր երգերի ձայնասկավառակը: Ես, որպես անցյալում մանկական երգերի եւ երաժշտության ուսուցիչ եւ Երեւանի պետական մանկավարժական համալսարանի երաժշտական ֆակուլտետի նախկին ավագ դասախոս, որ գրեթե մի ամբողջ կյանք նվիրել եմ այս գործին, շատ բարձր եմ գնահատում այս ձայնասկավառակը թե’ երգերի ընտրությամբ, թե’ մանկական ձայների եւ երաժշտական պարզ կատարումով եւ գեղեցիկ նվագակցությամբ` հանդիպում ենք աստղին եւ արեւին, շնիկին, փիսիկին, լճակին` այն ինչ որ պետք է երեխաների անմեղ դաստիարակության համար: Ես վեց թոռնիկների պապիկ եմ եւ հպարտ եմ, երբ իմ թոռնիկները երգում են այս ձայնասկավառակի երգերը:

Կուզեմ եւս մեկ անգամ շնորհավորել այս կապակցությամբ, մաղթելով, որ շուտով ամեն հայ երեխա իր ձայնադարանում ունենա նման ձայնասկավառակ:

Օրհնությամբ`

Լիոնի Սբ. Աստվածածին եկեղեցու հոգեւոր հովիվ
Ղեւոնդ ավագ քահանա Հարությունյան

 


Por la presente la Dirección del Instituto Educacional Nersesian de Montevideo Uruguay, hace llegar a usted su profundo agradecimiento por la tan valiosa donación de material didáctico para el colegio (CD de música), la que será bien valorada por los niños que alberga de nuestra institución.- por otra partye querríamos saber si podemos de alguna manera contactarnos con el material al que usted accede a efectos de ser adquirido por nuestra Institución.
Agradeciendo nuevamente su invalorable apoyo saluda Atte.

Maria Ester Marozzi
Maestra Directora
              y
Karine y Elizabeth,

Secretarias Del Consejo
Central Administrativo Armenio Del Uruguay


              -GRACIAS.-

 


Յարգարժան եւ ազնուափայլ
Տիկին Լուսինէ Գասարճեան,

Ձեր զարմիկի Պեդրոյի միջոցով խորին շնորհակալութեամբ ստացայ Ձեր պատրաստած հոյակապ CD-ն “Դպրոցի Ճամփան”:
Շնորհաւորում եմ Ձեզ` բարձր գնահատելով Ձեր մանկավարժական փայլուն տաղանդը, որով անփոխարինելի նպաստ եք բերել, ժամանակակից պահանջների համապատասխան մակարդակով, հայ մանուկների առողջ եւ հայեցի դաստիարակման գործին:
Հաճեցեք ընդունել իմ սրտագին բարեմաղթութիւնները Ձեզի եւ Ձեր ընտանիքին:

Աղոթարար`
Յակոբ արքեպիսկոպոս Գլնճեան
Առաջնորդ հայոց Ուրուգվայի

 


On this CD well known English and Armenian children's songs are presented with lively and tasteful musical arrangements that sound pleasant and refreshing. The booklet that comes with it is informative, and has the songs lyrics in both languages. Any family -- Armenian or not - will enjoy this CD. In addition, it is a wonderful resource for any music teacher, or anyone preparing a multicultural event. I am a music teacher, and I taught one of the songs to the whole school of non-Armenian children for the International Day performance. Students enjoyed learning and performing it at the concert.

Christine Kharazian


I love this cd and so does my daughter. Every time I put it in she starts dancing.

Michelle Thomas


The music is marvelous, and I got the CD in perfect condition. Thanks

Grish Manoukian


"School Bus" Takes Children on Journey of Traditional & Western Songs.

Our CD was featured in the Arts and Culture section of the "The Armenian Weekly" Magazine.

March 19, 2005


"School Bus" was featured during the Armenian Hour at KUSF San Francisco

September 24, 2005

 

Site Map | Privacy Policy | Terms and Conditions of Use | Contact Us
©  Molorak Arts, Inc. All rights reserved